Oferta educationala

CABINET CALCULATOARE

Vor fi educati pentru a fi apti de a intra în relatii de cooperare, de încredere cu oameni ce le sunt strãini. Prin conþinutul codurilor de conduitã elev -învãtãtor/profesor ne propunem sã promovãm practicile corecte, cinstite, drepte în relaþiile care iau naºtere în interiorul scolii, cu mai mult respect pentru toti participanþii la actul educational.

ATELIER MECANICA

Oferim locuitorilor din zona noastrã oportunitati de educatie si formare profesionala, pentru a putea deveni autonomi si responsabili in cadrul comunitatii, sa decida ceea ce este benefic propriei cariere, sa valorifice cunostintele dobândite si sa se integreze activ socio-profesional in contextul dezvoltarii durabile a zonei.

ORAR
ORAR 2016-2017