1 Fișa cadru de (auto)evaluare director final

GRAFICUL de asistenta semestrul I 2017 2018

PAS Tirlisua 2016-2020 actualizare 2017

Plan Operational 2017-2018

Plan_managerial_2017-2018

RAEI LICEUL TEHN TIRLISUA 2016-2017

RAPORT AUTOEVALUARE DIRECTOR 2017

RAPORT DE ACTIVITATE an scolar 2016-2017

serviciul pe scoala sem I 2017-2018

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2017-2018

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL 2017-2018